Stori Mark

Cyfarfod Mark

Mae cariad Mark at bêl-droed yn aml yn cael ei ohirio wrth i'w fywyd teuluol gymryd drosodd. Mae bod yn dad i 5 yn golygu nad yw bob amser yn gwneud cymaint o ymarfer corff ag y dymunai. Ond, daeth Mark o hyd i ffyrdd, gyda’r plant, i fod yn fwy egnïol, wrth iddo gydnabod y rhyfeddodau y mae gweithgarwch corfforol yn ei wneud i’w iechyd meddwl.

 

Mae Mark yn frwd dros bêl-droed ond mae wedi symud i’r ardal yn ddiweddar felly mae wedi ei chael hi’n anodd ymuno â chlwb newydd. Mae bod yn dad i 5 yn ychwanegu at y frwydr o ddod o hyd i’r amser i fod allan ar y cae gymaint ag y mae’n dymuno. Ond, mae’n gwybod faint mae gweithgaredd corfforol yn ei wneud i wella ei iechyd meddwl a chodi ei hwyliau felly mae’n dod o hyd i ffyrdd o gael cic o gwmpas pryd bynnag y gall.

Sut mae’n gwneud ei symudiad? Dawnsio yn y gegin wrth wneud coffi, chwarae pêl-droed gyda’r plant a mynd am dro i’r teulu ar benwythnosau. Fel hyn, gall fwynhau’r buddion haeddiannol o fod allan ac yn actif tra ei fod yn mwynhau peth amser gwerthfawr gyda’i blant, ac yn eu cael i symud hefyd.

Ymunwch â Mark, Dod o Hyd i’ch Symud.

Want to keep updated?