Trampolinio

Popeth am trampolinio

Rydyn ni i gyd wedi gweld plant yn bownsio lan ac i lawr ar eu trampolîn yng nghefn eu gardd. Ond mae trampolinio yn gamp i bawb, ac yn gwneud ymarfer corff gwych. Yn perthyn i’r teulu o gymnasteg, mae’r gamp yn caniatáu ichi weithio ar reoli’r corff wrth weithio cyhyrau allweddol mewn ffordd hwyliog di-dor. Ac, trampolinio yw un o’r ychydig chwaraeon sy’n caniatáu ichi herio deddfau disgyrchiant, heb fodur!

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?