Pilates

Popeth am Pilates

Mae Pilates yn fath o ymarfer corff meddwl sy’n caniatáu i un ganolbwyntio ar wella cryfder corfforol, hyblygrwydd, ystum, cydbwysedd yn ogystal â chynyddu lles meddyliol ac ymwybyddiaeth. Mae ystod eang o ymarferion corfforol ac anadlu yn caniatáu ymarfer corff llawn sy’n targedu gwahanol gyhyrau a hefyd yn helpu i leihau straen a dod â thawelwch meddwl.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?