Parkrun

Popeth am Parkrun

Mae Parkruns yn ddigwyddiadau cymunedol wythnosol, rhad ac am ddim ledled y byd. Mae digwyddiadau bore Sadwrn yn 5k ac yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored. Ar fore Sul, mae 2k o rediadau iau ar gyfer plant pedair i 14 oed. Mae Parkrun yn brofiad cadarnhaol, croesawgar a chynhwysol lle nad oes terfyn amser ac nad oes neb yn gorffen yn olaf. Mae croeso i bawb ddod draw, p’un a ydych yn cerdded, yn loncian, yn rhedeg, yn gwirfoddoli neu’n gwylio.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?