Beicio

Popeth am feicio

Ffordd wych o gadw’ch ffitrwydd i fyny heb orfod bod allan yn y glaw. Gallwch hyfforddi trwy ap, neu gyda hyfforddwr yn cymryd dosbarth. Campfeydd neu ddosbarthiadau troelli sy’n darparu’r beic i chi, neu gallwch godi set hyfforddi dan do na fydd yn torri’r banc.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?