Tenis Cadair Olwyn

Popeth am Tenis Cadair Olwyn

Mae raced arall yn chwaraeon gyda chyfleoedd i chwarae yn erbyn person arall neu gyda chyd-chwaraewr yn erbyn tîm arall o ddau. Mae tennis yn gamp boblogaidd iawn sy’n eich galluogi i gryfhau cyhyrau craidd, yn ogystal â manwl gywirdeb a rheolaeth. Mae tennis cadair olwyn yn gwneud y gamp boblogaidd hon yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn gyda rheolau wedi’u diweddaru ychydig i ganiatáu i ddefnyddwyr fwynhau’r gamp cymaint â phosibl.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?