Pêl-rwyd

Popeth am Bêl-rwyd

Tebyg iawn i bêl-fasged, gyda chylchyn i sgorio pwyntiau drwodd, ond yma mae’n rhaid i’r chwaraewr aros yn llonydd unwaith iddo gael y bêl a hyd nes y bydd wedi ei phasio. Chwyswch y cyfan wrth ddatblygu sgiliau gwaith tîm gwych a rhoi egwyl egnïol i chi’ch hun a chyfle i gymdeithasu.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?