Pêl feddal

Popeth am Softball

Yn debyg i bêl fas ond gyda phêl fwy a thraw llai. Ffordd wych o wella cydsymud llaw-llygad a gwneud ffrindiau ar yr un pryd. Symudwch i’r gweithgaredd hwn heddiw a dewch o hyd i glwb yn eich ardal chi.

Where to do it

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?