Sway

A father swings his daughter around in the lounge

Popeth am Sway

Mae gan y term sway ystyr penodol yn y dechneg o ddawnsfeydd neuadd. Mae Sway yn disgrifio safle corff dawnsiwr lle mae’r corff cyfan yn gwyro’n osgeiddig o’r fertigol, fel arfer i ffwrdd o’r troed sy’n sefyll a chyfeiriad y symudiad. Ffordd dyner ond effeithiol o ddal ati i symud.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?