Dawns Tot

Popeth am ddawns tot

Ar gyfer rhai bach 2-5 oed. Gallant ddysgu symudiadau dawns i gerddoriaeth bop, sy’n ffordd wych o’u cadw i symud, eu blino a rhoi cyfle iddynt wneud ffrindiau i gyd yn un.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?