Badminton Iau

A young girl holds a badminton racket over her shoulder whilst in the garden

Popeth am Badminton Iau

Mae badminton iau yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sylfaenol tra’n cyflwyno’r gamp mewn ffordd hwyliog a deniadol a’u cadw i symud. Mae gan weithgareddau ystod eang o offer wedi’u haddasu sy’n addas ar gyfer gwahanol oedrannau a galluoedd, i ddarparu profiad cyntaf cadarnhaol a datblygu cariad gydol oes at y gamp. Cynlluniwyd y rhaglen i addysgu’r sgiliau badminton cywir i blant, p’un a ydynt mewn amgylchedd ysgol, clwb neu ganolfan hamdden.

Lle i wneud hynny

Gellir ymarfer llawer o weithgareddau gartref neu mewn parc lleol, ond mae yna hefyd nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n darparu dosbarthiadau, gwersi, mannau ymarfer a chyfleoedd i brofi gyda phobl eraill. Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r rhain isod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â’r darparwr i ddod o hyd i sesiynau sy’n addas i’ch anghenion.

Want to keep updated?